DK-ELVIS.eu sipka montáž na lištu DIN

montáž na lištu DIN

ETS41A1, elektroměr přímý, MID B+D, 3×230/400V, 0,25-5(65)A, 1-sazba
ETS41A1, elektroměr přímý, MID B+D, 3×230/400V, 0,25-5(65)A, 1-sazba
Třífázový elektroměr, ověřený dle MID, přímý do 65 A, el.mech. číselník, 1-pulzní výstup S0, 1-sazba, měření činné energie (+A)

Nahrazuje typy ETS429S1L, KWZ-3PH-D63

Výrobce: DK-ELVIS

Zapojení: přímé měření, jednotarifní, instalace na lištu DIN nebo na elektroměrový kříž
Síť: 3×230/400 V  0,25 - 5(65) A
Výstupy: impulsní S0 = 500 imp/kWh
Zobrazení: el.mech. číselník

Přesnost: A (tř.2)

Odpovídá harmonizovaným standardům pro statické elektroměry EN 50470-1 a EN 50470-3.

Schválení typu a uvádění na trh dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/EC implementovanou v České republice NV č. 464/2005 Sb. 

Na elektroměr je vydané prohlášení o shodě dle MID a je možné použití pro platební styk jako stanovené měřidlo.


Recyklační poplatek:
0 Kč
Autorský poplatek:
0 Kč


ETS41A1, elektroměr... - Přiložené soubory

Prohlášení o shodě ETS4 (338 kB)

reklama ETS4 (2,27 MB)Uvádění na trh Elektroměry ETS41A1 jsou na trh uváděny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES (Measurement Instrument Directive - MID) implementovanou v České republice Nařízením vlády č. 464/2005 Sb. určující technické požadavky na měřidla a ve Slovenské republice Nařízením vlády č. 249/2005 Z.z. o meradlach. Dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. jsou na elektroměry kladené zvláštní požadavky a jedná se o stanovená pracovní měřidla podléhající vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) č. 345/2003 Sb., která stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. ETS41A1 jsou ve shodě se směrnicí MID podle užívané kombinace posouzení shody B + D založené na výsledcích provedených zkoušek dle harmonizovaných norem. Kvalita výroby je pod dohledem ČMI (Český metrologický institut) notifikovaná osoba 1383. Elektroměry jsou označeny značkou shody CE s doplňkovým metrologickým značením (MXX) s letopočtem posouzení shody a jsou opatřené zabezpečovací značkou výrobce (tříštivá lepící plomba). Na ETS41A1 je vystavené prohlášení o shodě splňující náležitosti dle směrnice MID, které musí být součástí každé dodávky elektroměrů. ETS41A1 lze použít pro měření v platebním styku ve všech státech EU, ve státech EFTA (European Free Trade Association) a ve státech dle dohod ACAA (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) nebo PECA (Protocols to the Europe Agreements). Platnost ověření v České republice u ETS41A1 je 12 let od posouzení shody, poté musí být znovu ověřen v Akreditovaném měřícím středisku. Použití a funkce ETS41A1 jsou určeny pro měření odebrané činné kumulované elektric-ké energie ve čtyřvodičové třífázové rozvodné sítí 3x230/400 V v přímém zapojení do 65 A. Dle požadavků platné legislativy měří ve třídě A (2%), také v nesymetricky zatížené síti. Elektromechanický číselník registruje kumulovanou činnou elektrickou energii prošlou elektroměrem jedním směrem (odběr +A) po jednotli-vých fázích. V případě toku elektrické energie opačným směrem (dodávka –A) je aktivována zpětná brzda zvlášť v jednotlivých fázích. Indikace měření je signalizována kalibrační LED, četnost impulzů odpovídá měřenému výkonu. Pro dálkový přenos, monitoring nebo regulaci slouží komunikační výstup S0, který generuje elektrické pulzy pro případné další zpracování v informačních a regulačních systémech podnikové energetiky. Likvidace Výrobce řádně přebírá zodpovědnost za své výrobky a za financování jejich sběru a ekologické likvidace. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz). Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku. 2015-02-20Hr

Přihlášení

E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Napište nám
Tomáš Šmahaj
E-mail: obchod Zavináč dk-elvis Tečka eu
Tel.: 596 624 415
Martin Gála
E-mail: obchod Zavináč dk-elvis Tečka eu
Tel.: 596 624 415

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:
Vaše přání:
Opište prosím z obrázku:
captcha