DK-ELVIS.eu sipka montáž na lištu DIN

montáž na lištu DIN

Třífázový statický jednotarifní elektroměr KWZ48B2-P - OVĚŘENÝ
Třífázový statický jednotarifní elektroměr KWZ48B2-P - OVĚŘENÝ
Třifázový elektroměr, ověřený dle MID, nepřímý X/5A, bez nastavení MTP, displej, 3-pulzní výstup S0, RS-485, 2-sazba, měření činné energie (+A)

Nahrazuje typ KWZ-3PHD-I5-C

Výrobce: EATON

Zapojení: nepřímé měření, jednotarifní, instalace na lištu DIN nebo na elektroměrový kříž
Síť: 3×230/400 V  0,05 - 5(10) A
Výstupy: impulsní S0 = 5000 imp/kWh
Komunikace: RS-485
Zobrazení: LCD

Přesnost: B (tř.1)

Odpovídá harmonizovaným standardům pro statické elektroměry EN 50470-1 a EN 50470-3.

Schválení typu a uvádění na trh dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/EC implementovanou v České republice NV č. 464/2005 Sb. 

Na elektroměr je vydané prohlášení o shodě dle MID a je možné použití pro platební styk jako stanovené měřidlo.


Recyklační poplatek:
0 Kč
Autorský poplatek:
0 Kč
Elektroměry jsou na trh uváděny v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES implementovanou v ČR Nařízením vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla a v SR Nařízením vlády č. 249/2005 Z.z. o měřidlech. Na základě Prohlášení o shodě vydané výrobcem lze elektroměry KWZ4 použít pro měření v platebním styku ve všech státech EU, ve státech EFTA (European Free Trade Association) a ve státech dle dohod ACAA (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) nebo PECA (Protocols to the Europe Agreements). Typovou řadu KWZ4 tvoří modulární statické elektroměry pro přímé nebo polopřímé připojení do třífázové čtyřvodičové rozvodné sítě. KWZ4 jsou především určeny pro měření činné elektrické energie v jednom nebo dvou tarifech. Jsou určené pro připojení v sítích pro připojení přímé nebo polopřímé s měřícími transformátory proudu. Vyšší typy KWZ4 kumulují činnou energii odebíranou i dodávanou. Pouze informativně jimi lze měřit odebíranou a dodávanou jalovou energii v jednotlivých kvadrantech a aktuální měřené síťové hodnoty (napětí, proudy, výkony a účiníky). Všechny typy elektroměrů mají jednotné pouzdro s dvojitou izolací. Jsou určeny do vnitřního prostředí k montáži na lištu DIN35 nebo na elektroměrový kříž. K zobrazení naměřené elektrické energie mají displej LCD s podsvětlením nebo bez podsvětlení. Pro volbu zobrazení dalších parametrů je u vyšších typů krokovací tlačítko. Jako optický zkušební výstup ke kalibrování a indikaci výkonu jsou použity dvoubarevné diody LED. Dvoutarifní typy elektroměrů mají vstup T2 pro ovládání sazeb externím síťovým napětím. Odečet hodnot jednotlivých parametrů je identifikován standardizovaným OBIS kódem. Pro možnost dálkového přenosu do regulačních a monitorovacích systémů lze využít standardní pasivní impulzní výstup S0 (typy KWZ44, 45) nebo tři pasivní impulzní výstupy reléové Re (OptoMOS, typy KWZ47, 48, 4X, 4Y). Impulzní výstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů elektroměru a sítě. Pro použití v systémech podnikové energetiky mohou být elektroměry objednány včetně komunikačního obousměrného rozhraní se sběrnicí a protokolem M-BUS nebo se sběrnicí RS-485 a protokolem Modbus RTU. Pro možnost uživatelského nastavení a místní elektronický odečet naměřených hodnot jsou typy KWZ47, 48, 4X a 4Y optickým rozhraním pro standardní snímací hlavu. Typové označení určuje konfigurace elektroměrů do charakteristických dvojic typů (pro připojení přímé a polopřímé): KWZ44, KWZ45 měří import činné energie (+A); nepodsvětlený LCD displej osmimístný, jedno nebo dvoutarifní; možnost objednat s komunikačním rozhraním; tyto typy nemají optické rozhraní a nelze je uživatelsky parametrizovat. U typů pro měření polopřímé je nutno odečtenou hodnotu energie násobit převodem MTP. KWZ47, KWZ48 měří import činné energie (+A) a jalovou energii ve dvou kvadrantech (+Ri, –Rc); LCD displej podsvětlený osmimístný s krokovacím tlačítkem pro listování parametrů; jedno nebo dvoutarifní; má optické rozhraní, kterým lze místně odečítat stavy registrů, volit parametry zobrazované na displeji, hodnoty výstupních impulzů, transformační převod proudových měřicích transformátorů (MTP u polopřímého) aj. Tyto elektroměry měří také okamžité hodnoty parametrů sítě (napětí, proudy, výkony, účiníky). KWZ4X, KWZ4Y jsou čtyřkvadrantní, měří kromě importu (+A) také export (–A) činné energie a navíc jalovou energii ve čtyřech kvadrantech (+Ri, +Rc, –Ri,–Rc). Další konfigurace shodné s typy KWZ47, KWZ48.

Přihlášení

E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Napište nám
Tomáš Šmahaj
E-mail: obchod Zavináč dk-elvis Tečka eu
Tel.: 596 624 415
Martin Gála
E-mail: obchod Zavináč dk-elvis Tečka eu
Tel.: 596 624 415

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:
Vaše přání:
Opište prosím z obrázku:
captcha